Hopp til innhold

Melding

Overvåkingssystemet for totaldødelighet (NorMOMO) settes på pause


Systemet for ukentlig overvåking av totaldødelighet i Norge (NorMOMO) settes på pause fra og med 15. november 2022.  Dette skyldes behov for metodologiske utbedringer av systemet.  Folkehelseinstituttets krevende budsjettsituasjon gir dessverre ikke rom for å utføre dette nå.  

NorMOMO har bidratt med ukentlige beregninger av totaldødelighet i Norge siden 2015, og har levert data til det europeiske overvåkingssystemet for totaldødelighet, EuroMOMO. Alle leveranser fra NorMOMO settes nå på pause. Dette omfatter også NorMOMOs ukerapport, som til nå har blitt publisert tirsdager samt omtale av resultatene i Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. FHI vil fortsette å analysere dødelighet i Norge ved hjelp av andre metoder, og jobber nå med å se på ulike måter å styrke analysearbeidet på.  

Hvordan finne statistikk om dødelighet hos FHI:  

  • Ukentlige nøkkeltall om antall dødsfall relatert til covid-19 vil bli oppdatert hver torsdag sammen med ukerapporten på nettsiden Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.