homecardiojournalspotlightworks
 
2022 hemali.no
 
 
- Tallene fra FHI var så uetterrettelige at jeg måtte slutte å lage summeringer
 
 

src:
hemali.no
archive.is
snapshot 220729

 
 
2022.07.29